Ogłoszenia

13-tka za rok 2020

13-tka za rok 2020

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13-tka” za rok 2020 dla nauczycieli akademickich
i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie wypłacona w dniu 26 lutego 2021 r.

 

 

 

 

 

Autor: Kamila Sobczak, 25.02.2021

Tydzień Aktywizacji Społeczno - Zawodowej

Zapraszamy na Tydzień Aktywizacji Społeczno - Zawodowej organizowany przez OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, Impuls - punkt lokalny Eurodesk w Częstochowie, Koło Naukowe Erasmus+ Manager we współpracy z Biurem Regionalnym Oriflame Czestochowa 4.
Podczas wydarzenia zorganizowane będą między innymi:
- prezentacje dot. Ochotniczych Hufców Pracy i usług jakie oferują dla młodzieży, społeczności lokalnej pracodawców oraz szkół,
- warsztaty dot. założenia własnej działalności gospodarczej, makijażu i fryzury na rozmowę kwalifikacyjną, BHP w miejscu pracy, próbnej rekrutacji,
- informacje dot. sieci Eurodesk, wymiany studenckiej Erasmus,
- Q&A z zagranicznymi studentami przebywającymi w Polsce.

Podczas wydarzenia odbędzie się rozstrzygnięcie konkursów fotograficznych "Kawałek Europy w moim mieście" oraz "Mój zawód i moja pasja w moim mieście".

Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM w dniach 22 - 26 marca w godzinach 14.00 - 17.00,
link do wydarzenia - www.facebook.com

Transmisja z wydarzenia będzie również dostępna na FB OHP Młodzieżowe Biuro Pracy w Częstochowie.

 

Autor: Kamila Sobczak, 22.02.2021

Nagrody dla naszych Profesorów

MEiN

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla Naszych Profesorów!

Znamy już nazwiska laureatów nagród Ministra Edukacji i Nauki. Są one przyznawane w 5 kategoriach za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Minister Edukacji i Nauki przyznał 74 nagrody, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych. Miło nam poinformować, że w tym gronie znaleźli się, reprezentujący Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Szwaja.

Prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Należy on do wybitnych polskich uczonych zajmujących się mechaniką płynów. W swoich badaniach skupia się na modelowaniu numerycznym przepływów turbulentnych z reakcjami chemicznymi oraz doskonaleniu metod matematycznych wykorzystywanych w numerycznej mechanice płynów. Badania prowadzi na Politechnice Częstochowskiej, z którą związany jest przez całą swoją karierę naukową oraz we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi na świecie (Cambridge University, Imperial College, University of Twente, Vrije Universiteit Brussel, Rolls&Royce, Alstom). Prof. Artur Tyliszczak był stypendystą NATO w von Karman Institute for Fluid Dynamics w Belgii, przebywał na rocznym stypendium Marie-Curie w Cambridge University w Wielkiej Brytanii, a obecnie uzyskał stypendium Senior Award Komisji Fulbrighta na prowadzenie badań w Stanach Zjednoczonych na University of Southern California (Los Angeles). Ponadto prof. Artur Tyliszczak jest ekspertem i recenzentem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, członkiem Polskiego Instytutu Spalania, Sekcji Mechaniki Płynów oraz Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, członkiem komitetów naukowych konferencji międzynarodowych, członkiem EUROMECHu oraz zasiada w Steering Committee w organizacji ERCOFT. Prof. Artur Tyliszczak był również uczestnikiem międzynarodowych projektów badawczych w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługują badania prof. Artura Tyliszczaka poświęcone sterowaniu przepływem i procesem spalania poprzez zastosowanie modulowanego, niskoenergetycznego wymuszenia, w zagadnieniach tych jest uznanym na świecie specjalistą.

 

    Prof. dr hab. inż. Stanisław Szwaja otrzymał nagrodę II stopnia w zakresie działalności organizacyjnej. Obejmuje ona współpracę międzynarodową, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do podniesienia jakości badań naukowych, prac rozwojowych oraz kształcenia na Politechnice Częstochowskiej. Laureat współpracuje z wieloma uczelniami m.in. Michigan Technological University (USA), University of Birmingham (Wielka Brytania), Frauhofer Institute (Niemcy), Istituto Motori (Włochy), Budapest University of Technology and Economics (Węgry) i Uniwersytet Gedymina (Litwa). Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi przyczyniła się do wymiany naukowej i rozwoju młodych pracowników nauki, w tym doktorantów. Prof. dr hab. inż. Stanisław Szwaja współpracuje również z zagranicznymi partnerami przemysłowymi, w tym takimi potentatami przemysłowymi jak: Wartsila (Finlandia), Repsol (Hiszpania), AVL (Austria) i Motortech-Generac (Niemcy-USA). W 2019 r. prof. dr hab. inż. Stanislaw Szwaja zakończył realizację projektu unijnego nr 691232- Knocky-H2020-MSCA-RISE-2015 pt.: „Knock prevention and increase of reliability and efficiency of high power gaseous internal combustion engines” finansowanego z programu Horyzont 2020, będąc jednocześnie koordynatorem całości projektu.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: BKiM, 22.02.2021

Pandemiczny bieg z PCz

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zaprasza do udziału w

I wirtualnym biegu "Pandemiczny bieg z PCz".

Bieg kierowany jest do studentów PCz oraz uczniów szkół średnich i zawodowych. Udział w biegu jest bezpłatny. Limit uczestników: 40 osób. Szczegóły w regulaminie: www.facebook.com/events

Autor: Kamila Sobczak, 22.02.2021

Nagrody dla naukowców PCz

Nagroda Tajwan

Nagrody dla naukowców Politechniki Częstochowskiej na targach na Tajwanie

19 lutego br. w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2020. Ze względu na panującą epidemię spotkanie zostało podzielone na dwie części z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przedstawiciele uhonorowanych zespołów pracujących nad wyróżnionymi wynalazkami odebrali medale, które wręczył prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz.

Autor: BKiM, 19.02.2021

Strony