Ogłoszenia

Zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich

Niebawem rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.

Informacje szczegółowe będą przekazane pracownikom Uczelni w najbliższy poniedziałek, po uzyskaniu zakresu danych niezbędnych do wypełnienia formularza.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

 

Autor: Kamila Sobczak, 12.02.2021

„Jurajski Produkt Roku” - Politechnika Częstochowska nagrodzona

Politechnika Częstochowska nagrodzona w Konkursie „Jurajski Produkt Roku”

Politechnika Częstochowska otrzymała nagrodę podczas XX jubileuszowej edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku” w kategorii Edukacja i Szkolnictwo. Kapituła Konkursu nagradza ludzi, instytucje, firmy, placówki oświatowe, uczelnie, które poprzez innowacyjne działania przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Częstochowy i regionu. To już kolejna nagroda dla naszej Uczelni w Konkursie i potwierdzenie wysokich standardów zarówno kształcenia, jak i badań naukowych.

https://riph.eu/75-xx-jubieluszowa-edycja-konkursu

 

Autor: Kamila Sobczak, 12.02.2021

Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn.: „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną” będzie realizowany w dwóch etapach: ścieżce MINI do 30 września 2021 roku oraz ścieżce MIDI w okresie od 1 października 2021 roku do 30 września 2023 roku. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności Politechniki Częstochowskiej dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie kompetencji i świadomości kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności oraz likwidację barier architektonicznych i cyfrowych.


Działania w ramach projektu:

 • powołanie Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • powołanie uczelnianego Zespołu ds. Dostępności,
 • utworzenie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON),
 • likwidacja barier architektonicznych w BON (m.in. przebudowanie wejścia) przy ul. Akademickiej 5 oraz w Budynku Głównym (m.in. budowa windy) przy ul. Dąbrowskiego 69,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowych stron internetowych uczelni, dostępnych dla OzN,
 • wdrożenie nowoczesnego, informatycznego systemu bibliotecznego w Bibliotece Głównej,
 • opracowanie procedur, które usprawnią naukę i pracę OzN w Politechnice Częstochowskiej,
 • organizacja szkoleń dla pracowników PCz, w tym kadry dydaktycznej, kierowniczej
  i administracyjnej,
 • wizyty studyjne w wiodących uczelniach w ścieżce MAXI.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany Regulamin Uczelni Dostępnej oraz Poradnik wsparcia edukacyjnego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Ponadto Politechnika Częstochowska będzie rozwijała współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, w szczególności Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia oraz innymi uczelniami wyższymi m.in. Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Więcej szczegółów: www.facebook.com/Politechnika-Częstochowska-uczelnią-dostępną

 

Projekt pn.: „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną”, dofinansowany w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 Uczelnia dostępna II, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wartość projektu: 4 107 497,11 zł. Dofinansowanie z UE: 3 984 272,18 zł.

 


Inne działania mające na celu zwiększenie dostępności Politechniki Częstochowskiej dla osób z niepełnosprawnościami

Krzesła ewakuacyjne

Od listopada ubiegłego roku osoby odwiedzające naszą Uczelnię mogą zobaczyć w pobliżu klatek schodowych zamontowane nowe urządzenia. Są to krzesła ewakuacyjne, które służą do bezpiecznej ewakuacji osób mających problemy z poruszaniem się. Mogą być również wykorzystywane w przypadku zasłabnięcia, gdy zajdzie potrzeba przetransportowania osoby pomiędzy piętrami budynku. Zakup krzeseł ewakuacyjnych został zrealizowany przez Dział Nauczania we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Pracy – Inspektorem PPoż – panem Andrzejem Kłodosem i sfinansowany z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia dla wybranych pracowników PCz z zakresu obsługi tych krzeseł. Szkolenia odbędą się po zniesieniu ograniczeń dotyczące nauczania związanych z obecną sytuacją epidemiczną.

Po lewej krzesło ewakuacyjne elektryczne w budynku głównym PCz, po prawej stronie krzesło ewakuacyjne w budynku WZ.

 

Dostosowanie Biblioteki Głównej dla osób z niepełnosprawnościami

Od grudnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z urządzeń lektorskich zakupionych do Biblioteki Głównej z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Urządzenie umożliwia zeskanowanie tekstu znajdującej się przed nim książki, czasopisma, dokumentu itp., powiększenie tego tekstu i wyświetlenie go na ekranie w wysokim kontraście. Urządzenie rozpoznaje zeskanowany tekst oraz  może go odczytać na głos. Działanie to jest kontynuacją zadania polegającego na dostosowaniu Biblioteki Głównej PCz do osób z niepełnosprawnościami. Na przełomie roku 2019 i 2020 zostało zakupionych 5 stanowisk komputerowych z zainstalowanym na nich specjalistycznym oprogramowaniem powiększającym i udźwiękowiającym oraz wyposażonych w klawiaturę z powiększoną czcionką i urządzenie zastępujące mysz komputerową – BIG Track. W ramach zadań zaplanowanych w projekcie Politechnika Częstochowska Uczelnią Dostępną w latach 2021–2023 zostanie wykonany nowy system biblioteczny Biblioteki Głównej PCz dostosowany do osób z niepełnosprawnością.


 

 

 

Autor: Kamila Sobczak, 09.02.2021

XXII Olimpiada Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

 W imieniu ORGANIZATORA OLIMPIADY: Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej,

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej

zaprasza studentów I, II oraz III-go stopnia do wzięcia udziału w tegorocznej 
Olimpiadzie Języka Angielskiego.

Zgodnie z kalendarium ustalonym przez organizatora Olimpiady,

termin  ZAPISÓW upływa 15 LUTEGO

 

Wszystkie osoby zainteresowane, również osoby, które ukończyły już kurs angielskiego  zapisują się  poprzez platformę e-learningową PCZ,

w kursie SJO -  XXII OLIMPIADA-ZAPISY

proszę kliknąć w poniższy link:

https://moodle.pcz.pl/course/view.php?id=3939

 

ELIMINACJE PISEMNE I ETAPU w formie testu ONLINE

odbędą się  w dniu:

12 marca 2021r. (piątek) w godzinach 16:30-18:30

 

Regulamin XXII Olimpiady Języka Angielskiego jest dostępny na stronie organizatora:

http://www.clc.put.poznan.pl/PL-H56/xxii-olimpiada-jezyka-angielskiego.html

Na w/w stronie można również zapoznać się z kalendarium Olimpiady, zagadnieniami na część ustną II etapu
oraz z polecaną literaturą. Znajdują się tam również przykładowe testy olimpiad z lat poprzednich.

 

W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorami Olimpiady w PCZ :

mgr Joanną Pabjańczyk-Musialską  ( j.pabjanczyk-musialska@pcz.pl ) oraz
mgr. Marianem Gałkowskim (
marian.galkowski@pcz.pl)

Autor: BKiM, 04.02.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. odbędzie się w dniach 1 kwietnia-30 czerwca br. Będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Więcej informacji na stronie: https://spis.gov.pl/

Autor: BKiM, 02.02.2021

Strony