Ogłoszenia

INWESTYCJA W SIEBIE - BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Szanowni Państwo,

prowadzimy rekrutację  do nowego projektu: „INWESTYCJA W SIEBIE - BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE”.

Ten unikatowy projekt umożliwia Państwu udział w całkowicie bezpłatnych szkoleniach komputerowych oraz szkoleniach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego.

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej oraz zdalnej.

 

W SZKOLENIACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

  •  osoby pracujące,
  • mieszkające w województwie Śląskim,
  •  wiek: 25+

 

 

Poniżej, do pobrania dokumenty potrzebne do udziału w szkoleniach oraz test, który należy rozwiązać obowiązkowo.

W celu rozpoczęcia zajęć prosimy o dostarczenie dokumentów do biura RIPH w Częstochowie lub wysłanie ich pocztą tradycyjną.

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony jest w formie ciągłej do momentu wyczerpania miejsc w projekcie.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania to zapraszamy do kontaktu: tel. 34 344 82 58biuro@riph.eu

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Deklaracja uczestnika

Oświadczenie kandydata

Test kompetencyjny z języka angielskiego (A i B)

Test kompetencyjny z języka niemieckiego

Zdjęcie historyczne

SZKOLENIE

Autor: BKiM, 16.11.2020

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 47/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Zarządzenie_47_2020

Autor: BKiM, 13.11.2020

"Kobiety POLITECHNIKI"

Autor: BKiM, 12.11.2020

Informacja

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w celu uniknięcia skupisk ludzkich, pożyczkobiorcy pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ich poręczyciele, będą indywidualnie umawiani w związku zawieraniem (podpisywaniem) umów pożyczek.

Prosimy pracowników o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o przychodzenie w sprawie pożyczek tylko w umówionych godzinach.

Autor: BKiM, 12.11.2020

Informacja o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, iż w okresie
od 9 do 29 listopada 2020 r.
ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

Zasiłek przysługuje w zakresie opieki nad dziećmi do lat 8 jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez
  • te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19,
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, które jest załącznikiem do niniejszej wiadomości.

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Należy pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego
w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Autor: WebAdmin, 10.11.2020

Strony