E-szkolenia z obsługi systemu Comarch ERP Optima

Zapraszamy Studentów i Wykładowców do udziału w bezpłatnych e-szkoleniach z obsługi systemu Comarch ERP Optima, oprogramowania służącego do obsługi księgowości, kadr i płac oraz sprzedaży. Wszystkie proponowane przez nas szkolenia kończą się bezpłatnym egzaminem on-line, którego zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu.
Mamy nadzieję, że uczestnicy naszego projektu zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwolą im uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy.

Szkolenia dostępne są w kursie: Comarch ERP szkolenia na platformie
e-learningowej Politechniki Częstochowskiej pod adresem: https://moodle.pcz.pl/course/view.php?id=7390

Co zyskuje uczestnik w ramach projektu?

  • Dostęp do szkoleń e-learningowych obejmujący obsługę modułów Comarch ERP Optima oraz zestaw materiałów szkoleniowych w postaci plików pdf.
  • Pomoc on-line ze strony Comarch, a po zakończonym szkoleniu możliwość podejścia do egzaminu certyfikacyjnego. Zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość obsługi pakietu Optima w modułach: Kadry i Płace, Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Kasa/Bank.
  • Proponowany program to szansa na zdobycie dodatkowych kompetencji, potwierdzonych certyfikatem, uatrakcyjnienie CV, wzmocnienie pozycji na rynku pracy, dostosowanie profilu zawodowego współczesnego absolwenta do stale wzrastających wymogów pracodawców.
  • Udział w szkoleniu to zdobycie kluczowych kompetencji dla przyszłych pracowników sektorów: finansowego, bankowego, zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

Autor: BPRdsKOE, 02.06.2021