Informacja

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że został przeprowadzony przetarg na wybór Ubezpieczyciela dla pracowników w Politechnice Częstochowskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez: PZU ŻYCIE S.A. na grupowe ubezpieczenie na życie. Nowa umowa wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lutego 2016 roku.

Tak jak dotychczas ubezpieczenie jest dobrowolne, a składka miesięczna wynosi 54,40 i jest potrącana z pensji pracownika. Wszystkie rodzaje świadczeń wypłacane od dnia 1 lutego 2016 roku pozostają bez zmian. Do ubezpieczenia będą mogli przystępować również członkowie rodziny pracownika (małżonek, dziecko powyżej 18 roku życia, partner życiowy) na tych samych warunkach jak pracownik Uczelni.
 

Zainteresowani pracownicy proszeni są o złożenie do dnia 15 stycznia 2016 roku deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Osoby, które do ww. dnia nie złożą deklaracji nie będą objęte ubezpieczeniem.

Deklaracje należy przekazać do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych do pokoju nr 11 lub 15 – ul. Dąbrowskiego 69.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 i 15 pod numerem telefonu 451 i 369.


Przez pierwsze trzy miesiące przystąpienia do ubezpieczenia zostają zniesione wszelkie okresy karencji. Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia znajduje się w załączniku.

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia

Autor: WebAdmin, 02.12.2015