KOMUNIKAT REKTORA

Informuję pracowników, że na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) planowane jest wprowadzenie w stosunku do części pracowników świadczenia pracy w trybie zdalnym.

Jednocześnie w celu ograniczenia świadczenia pracy w obiektach Uczelni, w stosunku do pracowników nieobjętych trybem zdalnej pracy, planowane jest zastosowanie  skróconego czasu pracy lub wprowadzenie innej formy pracy (praca naprzemienna w poszczególnych dniach, dyżury w określonych dniach i godzinach).

Zasady pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych określą odpowiednio: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz i Dziekani.

Autor: BKiM, 13.03.2020