Mikroskop od Exact Systems

Ultranowoczesny mikroskop dla Zakładu Przetwórstwa Polimerów

Firma Exact Systems przekazała Zakładowi Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej ultranowoczesny cyfrowy mikroskopu VHX-900F renomowanej japońskiej firmy Keyence o wartości prawie 150 tysięcy złotych. Mikroskop wyposażony jest w dwa obiektywy oraz oświetlacz światłowodowy ze sterowanym obszarem oświetlania. Ponadto posiada zmotyryzowaną oś Z, która pozwala na uzyskanie bardzo dużej głębi ostrości przy dużych powiększeniach, ale również wykonać pomiary obserwowanych próbek. Jest to zupełnie nowe i unikatowe podejście do budowy i działania mikroskopu.

Uroczyste przekazanie mikroskopu przez wiceprezesa Zarządu Exact Systems Lesława Walaszczyka oraz Łukasza Łagodzińskiego dyrektora Jakości Grupy Exact Systems odbyło się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w obecności rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola, dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Małgorzaty Klimek, pracowników Uczelni i mediów.

Podpisanie umowy z Exact Systems

Podpisanie umowy przekazania mikroskopu. Od lewej: wiceprezes Lesław Walaszczyk, dziekan WIMiI profesor Małgorzata Klimek i rektor PCz profesor Norbert Sczygiol

Exact Systems działa od 2004 roku i jest obecnie czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie poza Polską, spółka działa w jedenastu obszarach, m.in.  w Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz w Chinach.

Biorąc pod uwagę chęć  zacieśniania współpracy z Politechniką Częstochowską jako wiodącym ośrodkiem naukowym w regionie firma chce być obecna na uczelni nie tylko w osobie ambasadora lub jako partner koła naukowego, ale również angażować się w rozwój nauki i budowę silnej współpracy z biznesem oraz firmami przemysłowymi, również swoimi klientami. Temu ma służyć zwiększanie potencjału badawczego uczelni, czego przykładem jest zakup wspomnianego ultranowoczesnego mikroskopu cyfrowego i przekazanie go do użytkowania dla Zakładu Przetwórstwa Polimerów.  Firma wybrała tą jednostkę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ponieważ pośród jej klientów ma dużą liczbę dostawców komponentów z tworzyw sztucznych oraz firma obserwuje ogromny wzrost produkcji w sektorze przetwórstwa tworzyw w naszym regionie.

Przekazany mikroskop będzie wykorzystywany do realizacji prac naukowych i badawczych, ale również do dydaktyki i zapoznania studentów z nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi i ich obsługą.

- Chcemy, żeby przyczynił się do wyższego poziomu realizowanych prac magisterskich i inżynierskich naszych studentów – mówi dr hab. inż. Przemysław Postawa kierownik Zakładu Przetwórstwa Polimerów PCz. - Bardzo cieszy nas, że firmy coraz częściej chcą być obecne na naszej uczelni i wychodzą z tą inicjatywą same. Świadczy to o dużej dojrzałości i świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również pokazuje, że warto z naszą Uczelnią współpracować, a firmy widzą tego korzyści. Na całym świecie firmy przemysłowe wyposażają uczelnie w sprzęt, maszyny, aparaturę a nawet całe laboratoria, chcąc pozyskać najlepszych studentów do pracy lub promować swoje rozwiązania czy maszyny. Dzięki temu studenci - w szczególności kierunków technicznych - mają kontakt z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku, co powoduje że są znacznie lepiej przygotowani do późniejszej pracy. Mamy nadzieję, że ten sposób prowadzenia biznesu będzie obopólną korzyścią i promocją firm i uczelni.

Podczas spotkania prezentacji mikroskopu i jego możliwości dokonał dr hab. inż. Przemysław Postawa prof. PCz, będący również pełnomocnikiem dziekana ds. współpracy z biznesem.

IW

Podpisanie umowy z Exact Systems

Od prawej: Norbert Sczygiol, Przemysław Postawa, Małgorzata Klimek, Lesław Walaszczyk i Łukasz Łagodziński

 

 

Autor: BKiM, 27.06.2017