Politechnika Częstochowska z nominacją do Nagrody „ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019ˮ

Firma Elsevier przyznała po raz kolejny Nagrody „ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019ˮ.

Celem firmy jest, poprzez wybór najpierw nominowanych a później laureatów Nagrody, wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2016-2018) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

Elsevier

W tym roku Gala wręczenia Nagród „ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019ˮ odbyła się 2 grudnia 2019 roku w hotelu „Sound Garden” w Warszawie, jako cześć kolejnej edycji konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, organizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w ramach „International Visibility Project” prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W uroczystej Gali Politechnikę Częstochowską reprezentował JM Rektor prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

            Tym razem Politechnika Częstochowska została nominowana, co już jest dużym wyróżnieniem, w kategorii Social Sciences, obok Politechniki Gdańskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Decyzją Kapituły Nagrody zwyciężyła SGGW.

            Należy przypomnieć, że w 2016 roku, kiedy Nagroda ta została przyznana po raz pierwszy, Politechnika Częstochowska otrzymała Nagrodę „ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016ˮ w kategorii Natural Sciences (pisaliśmy o tym w 62 numerze „Politechniki Częstochowskiej. Pisma Środowiska Akademickiegoˮ w kwietniu 2017 roku).

            Elsevier jest globalną firmą, zajmującą się analizą i udostępnianiem danych oraz informacji naukowej a także jednym z największych światowych wydawnictw naukowych.

            Oto pozostali laureaci Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019ˮ:

Politechnika Łódzka (w kategorii Agricultural Sciences), Uniwersytet Jagielloński (Medical Sciences), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Humanities), Uniwersytet Warszawski (Natural Sciences), Politechnika Lubelska  (Engineering and Technologies).

Autor: BKiM, 05.12.2019