Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 roku, przedłużające zawieszenie zajęć do 26.04.2020 roku

rozporzadzenie_mnisw_09.04.2020.png 150.79 KB png Pobierz
Autor: WebAdmin, 17.04.2020