Szkolenie online z obsługi interfejsu LEX

Szkolenie online z obsługi interfejsu LEX

6 lipca 2021 roku, godz. 9.00.

Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

- podstawowe informacje o Serwisie,
- efektywne wyszukiwanie przepisów, orzeczeń i komentarzy,
- praca z aktem prawnym oraz innymi dokumentami,
- nowości i narzędzia dostępne w Serwisie.

Czas szkolenia: 1,5 godziny.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przy użyciu komunikatora MS Teams.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: doz@adm.pcz.pl

 

Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania

 

 

Autor: BPRdsKOE, 29.06.2021