Złote Bobry

Złote Bobry

Statuetka „Złotego Bobra” 

 

Złote Bobry

30 czerwca br.  na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki odbyła się uroczysta gala rozdania Nagród Środowiska Akademickiego Politechniki Częstochowskiej „Złote Bobry” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space.

Pomysł stworzenia nagrody był umotywowany chęcią uhonorowania wybitnych postaci, organizacji i podmiotów związanych ze środowiskiem akademickim Politechniki Częstochowskiej. SKN Design Thinking Space – pomysłodawca konkursu uważa, że należy nagradzać osoby i działania, które pozytywnie wpływają na rozwój samej Politechniki, jak i jej środowiska akademickiego, wysyłając tym samym wyraźny sygnał, że studenci wraz z resztą pracowników Uczelni zauważają i doceniają takie działania. Ma to być motywacją dla nominowanych i nagrodzonych, jak i innych osób, do dalszej aktywności oraz większego zaangażowania w życie Uczelni. Statuetka „Złotego Bobra” została wykonana przez studentów działających w SKN Design Thinking Space w Katedrze Odlewnictwa na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

W skład kapituły weszło kilkanaście osób, wybranych z każdego wydziału zarówno z grona studentów, jak i pracowników w proporcji 2:1, zdecydowanie wyróżniających się w swoim otoczeniu na tle całokształtu, m.in. wybitni profesorowie czy studenci, którzy rozwijają karierę naukową, a także przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Prezes SKN Design Thinking Space wraz z opiekunami. Taki skład z pewnością podnosi prestiż oraz poziom całego wydarzenia. Chcielibyśmy, by skład kapituły był zmienny na przestrzeni lat, co pozwoli na uchronienie się przed tendencyjnością ocen i pozwoli na różnorodne postrzeganie poszczególnych kategorii.

W pierwszej edycji „Złotych Bobrów” nagrody przyznane zostały w siedmiu kategoriach:

• Animator Kultury Studenckiej, w tej kategorii nagrodę otrzymał Wojciech Najman,

student Wydziału Budownictwa

• Animator Sportu, do której jedynym nominowanym, a zarazem laureatem został

 mgr Andrzej Auguściak

• Animator Nauki, której laureatem został dr inż. Piotr Gębara

• Przyjaciel Studentów – nagroda przyznawana osobno dla każdego z wydziałów

- Wydział Budownictwa – mgr inż. Marek Koniecko

- Wydział Elektryczny – dr inż. Sylwia Całus

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – dr inż. Milena Trzaskalska

- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – dr inż. Cezary Kolmasiak

- Wydział Infrastruktury i Środowiska – dr hab. inż. Lidia Dąbrowska

- Wydział Zarządzania – mgr Julian Dołowacki

• Firma Przyjazna Studentom – Maskpol S.A.

• Ambasador Politechniki Częstochowskiej – Poseł na Sejm RP Tomasz Jaskóła

• Najlepsza Organizacja Studencka/Najlepsze Koło Naukowe - Studenckie Forum Business Center Club

• Nagroda Środowiska Akademickiego – prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli: rektor PCz prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Naukowej Organizacji Technicznej, Forum Uczelni Technicznych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

P. Gębara - Złote Bobry

Animator Nauki - dr inż. Piotr Gębara z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

 

Joanna Olawińska

Prezes SKN Design Thinking Space

 

Autor: BKiM, 06.07.2017