Zmarł Profesor January Bień

Prof. January Bień

Z bólem i smutkiem oraz w poczuciu straty żegnamy śp. Profesora Januarego Bienia – Rektora Politechniki Częstochowskiej w latach 2005-2008, Doktora Honoris Causa naszej Uczelni, Senatora RP w latach 2001-2005. Podczas długoletniej aktywności organizacyjnej pełnił na Politechnice Częstochowskiej liczne funkcje – Prorektora ds. Nauki, Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska, Prodziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

W osobie Profesora żegnamy wybitnego specjalistę w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska, autora kilkuset publikacji naukowych, przewodniczącego wielu organizacji badawczych i naukowych, opiekuna kilkuset prac dyplomowych.

W naszej pamięci pozostanie jako znamienity przedstawiciel nauki polskiej, niestrudzony animator życia naukowego, wychowawca pokoleń naukowców.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia składają Rektor, Senat i Wspólnota Akademicka Politechniki Częstochowskiej.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 28 sierpnia br. o godz. 14.00 w kościele pw. Jana Chrzciciela, ul. Długa 78 w Częstochowie, po czym nastąpi odprowadzenie urny z prochami Zmarłego do grobu na cmentarz Raków.

Autor: BKiM, 26.08.2021