Ogłoszenia

List Rektora Politechniki Częstochowskiej do Społeczności Akademickiej

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy i Studenci!

W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wydałem zarządzania i komunikaty dotyczące zasad funkcjonowania Uczelni. Władze Politechniki Częstochowskiej pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewodą Śląskim oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Nadzwyczajna sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków i działań. Przechodzimy na zdalne nauczanie studentów. Wejścia do budynków Uczelni zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Biura administracji uczelnianej nie przyjmują interesantów. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Pracowników biur obowiązuje praca zdalna. W przypadku, gdy niezbędna jest obecność na miejscu,  wprowadzone są dyżury pracowników.

Dokładamy wszelkich starań, by Uczelnia funkcjonowała w sposób ciągły i bez zakłóceń. Uspakajam, że wypłaty wynagrodzeń i stypendiów nie są zagrożone.

Przepraszam pracowników i studentów za wszelkie niedogodności i ograniczenia, które zmuszony byłem wprowadzić. Chciałbym Państwu podziękować za wsparcie oraz wyrozumiałość. Dziękuję też wszystkim pracownikom, a szczególnie tym, którzy pomimo obaw o swoje zdrowie, pracują na dyżurach.

Jestem pewien, że solidarnie i wspólnymi siłami poradzimy sobie z wyzwaniami w tym trudnym dla wszystkich czasie. Wierzę, że wyzwania, do których podchodzi się we właściwy sposób, są do pokonania.

O wszelkich sprawach będę Państwa informować na bieżąco poprzez stronę internetową Uczelni. W najbliższych dniach ukażą się komunikaty dot. kształcenia zdalnego studentów.

 

 

  prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 18.03.2020

KOMUNIKAT REKTORA

Informuję pracowników, że na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) planowane jest wprowadzenie w stosunku do części pracowników świadczenia pracy w trybie zdalnym.

Jednocześnie w celu ograniczenia świadczenia pracy w obiektach Uczelni, w stosunku do pracowników nieobjętych trybem zdalnej pracy, planowane jest zastosowanie  skróconego czasu pracy lub wprowadzenie innej formy pracy (praca naprzemienna w poszczególnych dniach, dyżury w określonych dniach i godzinach).

Zasady pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych określą odpowiednio: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz i Dziekani.

Autor: BKiM, 13.03.2020

Zarządzenie Rektora PCz Nr 312/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Zarządzenie_312_2020_1

Zarządzenie_312_2020_2

Zarządzenie_312_2020_3

Autor: BKiM, 12.03.2020

Ogłoszenie

W związku z wprowadzeniem zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 312/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej, informujemy iż zajęcia z języka angielskiego dla pracowników administracyjnych realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Częstochowskiej zostają zawieszone do odwołania.

Autor: WebAdmin, 11.03.2020

Ogłoszenie

W związku z prowadzoną procedurą wyborczą na Politechnice Częstochowskiej, zgodnie z § 15 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej Załącznik nr 2 do Statutu Politechniki Częstochowskiej, Rada Uczelni Politechniki Częstochowskiej informuje, że Przewodniczący Rady Uczelni Pan dr inż. Paweł Szataniak, przyjmować będzie zgłoszenia na kandydatów na Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 w dniu 10.03.2020 r. w godz. 9.00-13.00 w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać wyłącznie na „Kartach zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie” zgodnie z przyjętą w dniu 24.02.2020 r. Uchwałą nr 6/2019/2020 Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej w sprawie: wprowadzenia kart zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie oraz protokołu ze sprawdzenia kart.

Zgłoszenia kandydata na Rektora można dokonać osobiście lub poprzez pośrednika.
Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie zostanie założone na ręce Przewodniczącego Rady Uczelni w wyznaczonym powyżej terminie.

Karty zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie wraz z oświadczeniem lustracyjnym/informacją o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie https://pcz.pl/pl/content/karty-zgloszenia-kandydata-na-rektora-politechniki-czestochowskiej

Autor: WebAdmin, 26.02.2020

Strony