Wybory Uczelniane kadencja 2020-2024

Nr W sprawie Data
49/2021 przedstawicieli studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej 01.07.2021
48/2021 aktualnego składu Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 21.05.2021
47/2021 aktualnego składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 21.05.2021
46/2020 składu Radu Uczelni na kadencję 2021-2024 (kadencja trwa od 1.01.2021 roku do 31.12.2024 roku) 23.12.2020
45/2020 kandydatów na członków Rady Uczelni 05.11.2020
44/2020 zgłaszania kandydatów na członków Rady Uczelni 02.10.2020
43/2020 Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej Nr 43/2020 z dnia 27.07.2020 podający do wiadomości listę członków Senatu Politechniki Częstochowskiej (z wyłączeniem przedstawicieli studentów) 27.07.2020
42/2020 Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej Nr 42/2020 z dnia 27.07.2020 w sprawie wyboru członka Senatu Politechniki Częstochowskiej (kadencja 2020-2024) w grupie doktorantów. 27.07.2020
41/2020 wyboru członka Senatu Politechniki Częstochowskiej (kadencja 2020-2024) w grupie doktorantów 16.07.2020
40/2020 Zgromadzenia Wyborczego doktorantów (wybór członka Senatu na kadencję 2020-2024 - mandat) 07.07.2020
39/2020 podania do wiadomości listy członków Senatu Politechniki Częstochowskiej. 06.07.2020
38/2020 wyboru członka Senatu Politechniki (kadencja 2020-2024) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 29.06.2020
37/2020 Wyboru członka Senatu Politechniki (kadencja 2020-2024) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 25.06.2020
36/2020 Zgromadzenia Wyborczego przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 22.06.2020
35/2020 kandydata do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 19.06.2020
34/2020 wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów uczelni - dyscypliny niepodlegające ewaluacji i pracownicy dydaktyczni 19.06.2020
33/2020 wyborów uzupełniających w grupie profesorów i profesorów uczelni - dyscypliny niepodlegające ewaluacji i pracownicy dydaktyczni 16.06.2020
32/2020 trybu zgłaszania kadydatów na członków Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 15.06.2020
31/2020 wyboru do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencjię 2020-2024 przedstawiciela w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 15.06.2020
30/2020 wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów uczelni - Dyscypliny niepodlegające ewaluacji i pracownicy dydaktyczni 10.06.2020
29/2020 zgłoszonych kandydatów do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 w ramach wyborów uzupełniających w grupie profesorów i profesorów uczelni - Dyscypliny niepodlegające ewaluacji i pracownicy dydaktyczni 09.06.2020
28/2020 wyboru członków Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 ( z wyłączeniem studentów, doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) 09.06.2020
27/2020 trybu zgłaszania kandydatów w związku z wolnym mandatem na członka Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 w grupie profesorów i profesorów uczelni - Dyscypliny niepodlegające ewaluacji i pracownicy dydaktyczni 05.06.2020
26/2020 wolnego mandatu do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 wśród nauczycieli akademickich w grupie profesorów i profesorów uczelni - Dyscypliny niepodlegające ewaluacji i pracownicy dydaktyczni 05.06.2020
25/2020 listy osób wybranych do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 05.06.2020
24/2020 skorygowanej listy kandydatów zgłoszonych do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 01.06.2020
23/2020 kandydatów do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 29.05.2020
22/2020 zgłoszonych kandydatów do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 200-2024 27.05.2020
21/2020 informacji nt. wyborów do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 21.05.2020
20/2020 trybu zgłaszania kandydatów na członków Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 21.05.2020
19/2020 Kalendarza przeprowadzenia wyborów do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 21.05.2020
18/2020 podziału mandatów do Senatu Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 21.05.2020
16/2020 wyboru Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 20.05.2020
1/2020 wyboru Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 15.05.2020
15/2020 charakterystyki kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 08.05.2020
14/2020 wskazania przez Radę Uczelni kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 08.05.2020
13/2020 zgromadzenia wyborczego Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej - wybory Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024. Zgromadzenie odbędzie się 15 maja 2020 roku o godz. 12:00 w wirtualnej sali na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej pod adresem: https://e-learning.pcz.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=76407. Instrukcja logowania znajduje się pod adresem: https://e-learning.pcz.pl/course/view.php?id=3677 05.05.2020
12/2020 spotkania z kandydatem na Rektora Politechniki Częstochowskiej, które odbędzie się 14 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 12:00 w wirtualnej sali na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej pod adresem: https://e-learning.pcz.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=69023. Instrukcja logowania znajduje się pod adresem: https://pcz.pl/pl/prawo/komunikat-uczelnianej-komisji-wyborczej/2020-2024/ins-2020 05.05.2020
INS/2020 Instrukcja do logowania się na spotkanie z Kandydatem na Rektora 04.05.2020
398/2019/2020 możliwości przeprowadzania czynności wyborczych z wykorzystaniem technologii informatycznych 29.04.2020
11/2020 wznowienia wyborów uczelnianych na kadencję 2020-2024 23.04.2020
10/2020 zawieszenia czynności wyborczych na Uczelni 23.03.2020
9/2020 składu Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 10.03.2020
8/2020 dokumentacji potwierdzającej wybór przedstawicieli do Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 06.03.2020
7/2020 wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020/2024 04.03.2020
6/2020 składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 25.02.2020
5/2020 oświadczenie kandydata do kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 20.02.2020
4/2020 kalendarza przeprowadzenia wyborów na Politechnice Częstochowskiej kadencja 2020-2024 17.02.2020
3/2020 podziału mandatów do Kolegium elektorów na kadencję 2020-2024. 06.02.2020
2/2020 przysługującego prawa wyborczego. 30.01.2020
1/2020 składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024. 30.01.2020