Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 105/2018 z dnia 19.02.2018

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 105/2018 z dnia 19.02.2018 w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewniania bezpieczeństwa imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej
Treść zarządzenia 4.44 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia organizacji imprezy innej niż masowa o charakterze ogólnouczelnianym 30.16 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia organizacji imprezy innej niż masowa wewnątrz jednostki organizacyjnej Politechniki 29.4 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 19.02.2018
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 21.02.2018