Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 342/2020 z dnia 4.06.2020

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 342/2020 z dnia 04.06.2020 w sprawie Zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów doktoranckich i kształcenia w szkole doktorskiej w semestrze letnim w roku akadaemickim 2019/2020 z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Treść zarządzenia 2.27 MB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 04.06.2020
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 05.06.2020