Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 343/2020 z dnia 5.06.2020

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 343/2020 z dnia 05.06.2020 w sprawie Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Treść zarządzenia 3.2 MB  Pobierz
Załącznik - Oświadczenie, wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej 22.98 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 05.06.2020
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 09.06.2020