RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ

Politechnika Częstochowska jako administrator danych osobowych przywiązuje ogromną wagę do ich ochrony, rozumiejąc że jest to bardzo ważny aspekt i wartość dla każdego człowieka.
W związku z powyższym Uczelnia podjęła szereg działań, aby ochrona danych osobowych była na najwyższym poziomie i stale analizuje oraz dostosowuje obowiązujące procedury mające na celu poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zarówno w systemie tradycyjnym, jak również w stosowanych w Uczelni systemach teleinformatycznych.

Podstawę prawną naszych działań w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowią w szczególności:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, Nr 119.1 z późn. zm.) (dalej RODO);
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. ( Dz.U. z 2018,poz.1000 z późn. zm.).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych podjęliśmy następujące działania:

  • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który realizuje zadania określone w art.39 RODO w celu zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa Państwa danych.
  • Prowadzimy cykliczne szkolenia dla wszystkich naszych pracowników, którzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe.
  • Modernizujemy naszą infrastrukturę informatyczną, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa.
  • Wdrożyliśmy politykę ochrony danych osobowych oraz szereg procedur dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, które mają na celu zapewnienie, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przeprowadzamy okresowe audyty bezpieczeństwa, które mają na celu ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości lub zagrożeń dla przetwarzanych przez nas danych osobowych i wprowadzamy odpowiednie działania korygujące.

W celu ułatwienia Państwu korzystania z przysługujących praw wynikających z RODO zamieszczamy wzory wniosków oraz zgłoszeń, a także udostępniamy informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 i 14 RODO.