Ogłoszenia

Zaproszenie na badanie

Zaproszenie dla studentów

Informacja o badaniu

Autor: BKiM, 07.05.2021

Women in Tech Days

Women in Tech Day

Już 25-26 maja zapraszamy na wyjątkowy festiwal online - Women in Tech Days 2021 organizowany przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy” we współpracy z partnerami technologicznym i najlepszymi uczelniami technicznymi w Polsce.

W jego ramach będzie można wysłuchać serii techtalków, wystąpień role models, wziąć udział w specjalistycznych warsztatach (tech i soft skills), w mentoringu 1:1, odbędą się też pierwsze w Polsce kobiece targi kariery TECH&IT,a wieczorem wyjątkowa Women in Tech NIGHT.  

Bezpłatne zapisy na www.womenintechday.pl

Politechnika Częstochowska jest Partnerem tego wydarzenia.

Autor: BKiM, 06.05.2021

Najlepsze prace dyplomowe

Nagroda Prezydenta Częstochowy

Autor: BKiM, 22.04.2021

Komunikat JM Rektora 16.04.2021 r.

Autor: BPRdsKOE, 16.04.2021

Szczepienia COVID-19 dla studentów i doktorantów

W związku ze staraniami resortu edukacji i nauki o możliwe szerokie włączenie uczelni do współorganizacji dalszych szczepień przeciwko COVID-19, Politechnice Częstochowskiej powierzono zadanie ustalenia liczby studentów, którzy wyrażają wolę poddania się szczepieniu oraz preferowaliby udział w szczepieniach organizowanych w punktach zlokalizowanych w Uczelni – z pominięciem indywidualnej rejestracji i szczepienia w punkcie wskazanym na zasadach ogólnych NFZ. 
 
Badanie ma charakter ankietowy i nie przesądza o możliwości organizacji szczepień przez Uczelnię.
 
Ankieta została udostępniona na platformie e-learningowej Moodle (https://moodle.pcz.pl) i aktywna będzie do dnia 21.04.2021. 
 
Wszystkim zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety.
 
Ankieta jest anonimowa.

 

Autor: , 15.04.2021

Strony