ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie, przez pracownika firmy działającej w sektorze Informatyki, wykładów branżowych dla studentów/ek Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
Zadaniem przedstawiciela firmy/eksperta będzie przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu Informatyki. Cykl składa się z trzech 4-godzinnych wykładów (3 dni x 4 godziny x 45 min). Wykłady realizowane będą w trzech następujących po sobie tygodniach.

Minimalny zakres merytoryczny 12-godzinnego cyklu wykładów powinien obejmować poniższe zagadnienia:

Programowanie w MS SQL Server:

 • tworzenie funkcji, procedur i ich wykorzystywanie,
 • używanie transakcji,
 • używanie tabel tymczasowych.

Administracja w MS SQL Server:

 • licencje i wersje MS SQL Server - rodzaje licencji i ich przeznaczenie,
 • instalowanie serwera MS SQL Server,
 • polityka wykonywania backupów baz danych,
 • zarządzanie użytkownikami, zakładanie użytkowników, zarządzanie uprawnieniami,
 • omówienie funkcji Activity Monitor.

Zarządzanie projektem IT:

 • certyfikaty Project Managera: Prince2, Agile
 • praktyczna organizacja wdrożeń w tym przeprowadzenie szkoleń, dokumentacja, konfiguracja, dostarczenie oprogramowania, migracje danych, protokoły.
 • wdrażanie systemów informatycznych w procesie zamówień publicznych.

Szczegółowe wymagania:

 1. Doświadczenie: pracownik zatrudniony w firmie działającej w branży informatycznej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem; wykształcenie wyższe – warunek będzie weryfikowany oświadczeniem – zał. 1.
 2. Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie).
 3. Wymiar pracy – 3 dni x 4 godziny x 45 minut.
 4. Wykłady zostaną przeprowadzone stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, ul. Armii Krajowej 17, Częstochowa lub w formie
  e-learningowej, jeśli z powodu obostrzeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną zajęcia nie będą mogły się odbyć w tradycyjnej formie.
 5. Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
 6. Termin realizacji: Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 (październik 2020 – styczeń 2021)
 7. Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 3-letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 13 lat. Powyżej 13 lat 100 pkt).
 8. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl
 9. Termin składania ofert do 02.10.2020 r.

Formularz oferty - załącznik nr 1
Klauzula informacyjna RODO

Autor: WebAdmin, 18.09.2020