ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie, przez pracownika firmy działającej w sektorze Energetyki, wykładów branżowych dla studentów/ek Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
Zadaniem przedstawiciela firmy/eksperta będzie przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu Energetyki. Cykl składa się z trzech 4-godzinnych wykładów (3 dni x 4 godziny x 45 min). Wykłady realizowane będą w trzech następujących po sobie tygodniach.

Minimalny zakres merytoryczny 12-godzinnego cyklu wykładów powinien obejmować poniższe zagadnienia:

 • transformatory specjalne i prostownikowe;
 • rola dławików w systemie elektroenergetycznym;
 • wyższe harmoniczne w sieciach elektroenergetycznych i układach zasilania;
 • zastosowanie filtrów pasywnych, filtrów aktywnych i układów kompensacyjnych STATCOM do poprawy jakości energii elektrycznej oraz ograniczenia mocy biernej.

Szczegółowe wymagania:

 1. Doświadczenie: pracownik zatrudniony w firmie działającej w branży energetycznej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem; wykształcenie wyższe – warunek będzie weryfikowany oświadczeniem – zał. 1. Dodatkowym atutem będzie pełnienie przez eksperta funkcji rzeczoznawcy lub biegłego sądowego.
 2. Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie).
 3. Wymiar pracy – 3 dni x 4 godziny x 45 minut.
 4. Wykłady zostaną przeprowadzone stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, ul. Armii Krajowej 17, Częstochowa lub w formie
  e-learningowej, jeśli z powodu obostrzeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną zajęcia nie będą mogły się odbyć w tradycyjnej formie.
 5. Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
 6. Termin realizacji: Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 (październik 2020 – styczeń 2021)
 7. Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 20% (za doświadczenie 3-letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 13 lat. Powyżej 13 lat 100 pkt), 10% pełnienie funkcji rzeczoznawcy lub biegłego sądowego.
 8. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl 
 9. Termin składania ofert do 02.10.2020 r.

Formularz oferty - załącznik nr 1
Klauzula informacyjna RODO

Autor: WebAdmin, 18.09.2020