Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

 

 

Szanowni Państwo,

w dniu 1.07.2019 r. ruszył projekt pn. "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”, numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z008/18.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni.
Projekt realizowany przez Politechnikę Częstochowską

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Częstochowskiej, studiujących na studiach I i II stopnia oraz poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania uczelnią poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Wartość projektu: 10 982 694,74 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 9 256 215,13 zł
Okres realizacji: 2019 – 2023 r.