Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 30.03.2021

Ogłoszenie

W ramach ogólnouczelnianego projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na szkolenie

Kurs dydaktyki w języku angielskim dla wykładowców akademickich uczących w języku angielskim

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni, prowadzący zajęcia w języku angielskim.

Program zajęć będzie zorientowany na poprawę jakości dydaktyki poprzez podniesienie umiejętności językowych wykładowców oraz wyposażenie ich w metody dydaktyczne, pomagające w efektywnym przekazywaniu wiedzy na anglojęzycznych zajęciach ze studentami

Szczegółowy program szkoleń dostępny jest na stronie projektu ZPRPCz:

Kurs dydaktyki w języku angielskim

Autor: WebAdmin, 18.03.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 18.03.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 18.03.2021

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA SZKOLENIE

pn. „Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie projektu ZPRPCz:

Techniki rozwiązywania problemów

Autor: WebAdmin, 16.03.2021

Strony