Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Zaproszenie do współpracy

W związku z realizacją przez Politechnikę Częstochowską projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do składania oferty na udział w pracach zespołu ds. modyfikacji programu kształcenia na udoskonalonym kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanym na Wydziale Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów PCz. Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach w/w zespołu, w tym w szczególności merytoryczna ocena treści programowych, które powinny być uwzględnione w programie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa: 

- w zakresie Materiały Metaliczne i Ceramiczne dla przedmiotu 
Konstrukcyjne Materiały Ceramiczne
- w zakresie Materiały Polimerowe i Kompozyty dla przedmiotu
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
 
Szczegółowe wymagania:
  1. Doświadczenie – minimum 3 lat pracy w zakładzie przemysłowym na stanowisku/ach związanych tematyczne z przedmiotami konsultacji – warunek będzie weryfikowany oświadczeniem – zał. 1. 
  2. Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (zlecenie).
  3. Wymiar pracy – 1,5 godziny na 1 przedmiot; max. 3 godzin.
  4. Zakłada się możliwość pracy zdalnej.
  5. Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
  6. Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy.
  7. Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 3 letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 13 lat. Powyżej 13 lat 100 pkt).
  8. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl 
  9. Termin składania ofert do 11.02.2020.

Formularz oferty
Klauzula informacyjna RODO
Wzór oświadczenia RODO

Autor: WebAdmin, 05.02.2020

Cyberbezpieczeństwo

Autor: BKiM, 29.01.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA - LUTY 2020

Autor: WebAdmin, 27.01.2020

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW!

Szkolenie_30_01_20

Autor: BKiM, 23.01.2020

Harmonogram wsparcia - styczeń 2020

Autor: WebAdmin, 02.01.2020

Strony