Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie

Regulamin i inne dokumenty można pobrać TUTAJ

Autor: WebAdmin, 15.10.2020

Ogłoszenie

Regulamin rekrutacji uczestników projektu i inne dokumenty można pobrać TUTAJ

Autor: WebAdmin, 13.10.2020

Ogłoszenie

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu i inne dokumenty można pobrać TUTAJ

Autor: WebAdmin, 13.10.2020

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA KURS DYDAKTYKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zaproszenie na kurs dydaktyki w języku angielskim dla wykładowców akademickich uczących w języku angielskim

Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej do udziału w kursie dydaktyki w języku angielskim dla wykładowców akademickich uczących w języku angielskim, realizowanym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni, prowadzący zajęcia w języku angielskim.

Program zajęć będzie zorientowany na poprawę jakości dydaktyki poprzez podniesienie umiejętności językowych wykładowców oraz wyposażenie ich w metody dydaktyczne, pomagające w efektywnym przekazywaniu wiedzy na anglojęzycznych zajęciach ze studentami.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie projektu ZPR PCz:

Kurs dydaktyki w języku angielskim

Kurs obejmuje 36 godzin szkoleniowych. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu (3 h x 12 spotkań) w godzinach popołudniowych, między godziną 15.00 a 19.00, w grupach 10-12 osobowych. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana szkoła językowa.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  1. Wykorzystanie nabytych kompetencji językowych po zakończeniu wsparcia poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim przez co najmniej jeden semestr.
  2. Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2

W ramach projektu przewidziano 3 edycje kursu, po 2 grupy w każdej edycji. Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla 2 pierwszych grup to początek listopada 2020. Pozostałe 4 grupy będą uruchamiane w przyszłym roku kalendarzowym.  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone są o zapoznanie się z regulaminiem rekrutacji, dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów u koordynatora ds. podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr PCz projektu ZPRPCz, Pani Agaty Fulko w Centrum Zarządzania Projektami na adres: agata.fulko@pcz.pl

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 13.10.2020 do 19.10.2020

Autor: WebAdmin, 13.10.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 09.10.2020

Strony