Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 26.02.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 26.02.2021

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 26.02.2021

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA SZKOLENIE

pn. „Gamifikacja w edukacji wyższej jako narzędzie podnoszące motywację do nauki i rozwijania pasji naukowych

Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie projektu ZPR PCz:

kliknij tutaj -> GAMIFIKACJA

Szkolenie obejmuje 8 godzin szkoleniowych, zajęcia będą prowadzone zdalnie i odbędą się w dniu 12 marca 2021 r.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest prowadzenie zajęć ze studentami i wykorzystanie nabytych kompetencji po zakończeniu wsparcia poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych przez co najmniej jeden semestr.

W ramach projektu przewidziano tylko 1 edycję kursu dla 15-osobowej grupy.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów u koordynatora ds. podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry PCz projektu ZPRPCz, Pani Agaty Fulko w Centrum Zarządzania Projektami na adres: agata.fulko@pcz.pl.

Każdy plik powinien być nazwany odpowiednim numerem załącznika, lub jeśli dokumenty przesyłane są w jednym pliku ułożone w kolejności od 1 do 5.

UWAGA!

Osoby, które brały już udział w szkoleniach w ramach projektu ZPRPCz wypełniają tylko załączniki nr 1 i 5

Załącznik nr 5 musi podpisać Dziekan Wydziału.

Wysyłając zgłoszenie w tytule maila proszę wpisywać tytuł szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 26.02.2021 r. do 04.03.2021 r. do godz. 12.00

Autor: WebAdmin, 24.02.2021

Invitation to cooperation

Concerning implementing the project "Integrated Program for the Development of the Czestochowa University of Technology" POWR.03.05.00-00-Z008/18, we invite you to submit an offer to prepare and conduct lectures for students of the Faculty of Management of the Czestochowa University of Technology.

The lecturer's task will be to prepare and conduct a 15-hour lecture and the 15-hour exercises in English (30x45 minutes) in the field of "Logistics Strategies", in the summer semester of the academic year 2020/2021.

Autor: WebAdmin, 01.02.2021

Strony