Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 18.12.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 10.12.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 10.12.2020

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie, przez pracownika firmy działającej w sektorze Automatyki przemysłowej, wykładów branżowych dla studentów/studentek Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Zadaniem przedstawiciela firmy/eksperta będzie przygotowanie i przeprowadzenie edycji wykładów z zakresu Automatyki przemysłowej. Edycja składa się z trzech 4-godzinnych wykładów (3 dni x 4 godziny x 45 min). Wykłady realizowane będą w trzech następujących po sobie tygodniach.

Autor: WebAdmin, 07.12.2020

Ogłoszenie

W ramach ogólnouczelnianego projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na dwa szkolenia zaplanowane w grudniu  2020 r.:

  1. Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian wymogi formalne i aspekty praktyczne w terminie 10-11.12.2020 r.
  2. Studia doktoranckie / Szkoła doktorska i fundusz pomocy materialnej studentów i doktorantów w terminie 16-17.12.2020 r.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy administracyjni Uczelni.

Szczegółowy program szkoleń dostępny jest na stronie projektu ZPRPCz

Szkolenie obejmuje 2 dni po 8 godzin szkoleniowych, zajęcia będą prowadzone zdalnie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów u Pani Agaty Fulko w Centrum

Zarządzania Projektami na adres: agata.fulko@pcz.pl.

Każdy plik powinien być nazwany odpowiednim numerem załącznika, lub jeśli dokumenty przesyłane są w jednym pliku ułożone w kolejności od 1 do 5.

Wysyłając zgłoszenie w tytule maila proszę wpisywać tytuł szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 04.12.2020 r. do 08.12.2020 r.

 
Autor: WebAdmin, 03.12.2020

Strony