Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 07.07.2020

Wykład branżowy

Autor: WebAdmin, 28.05.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 25.05.2020

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie, przez przedstawiciela przedsiębiorcy działającego w branży przetwórstwa tworzyw, wykładów branżowych dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadzenie wykładów pt.: „Projektowanie detali i cykli produkcyjnych oraz kontrola jakości wyrobów dla przemysłu Automotive” w dwóch 4-godzinnych edycjach.

Minimalny zakres merytoryczny 4-godzinnego (4 x 45 min) wykładu powinien obejmować poniższe zagadnienia:

  • Projektowanie linii technologicznej – maszyny, osprzęt, media.
  • Projektowanie procesu produkcyjnego.
  • Projektowanie detali – dokumentacja technologiczna, materiały.
  • Kontrola jakości procesu i produktu – 6S, six sigma.​

Autor: WebAdmin, 22.05.2020

Wykład branżowy dla studentów

Autor: WebAdmin, 19.05.2020

Strony