Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Wykład branżowy dla studentów

Autor: WebAdmin, 19.05.2020

REKRUTACJA NA KURS DLA STUDENTÓW: ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Serdecznie zapraszamy studentów/-ki studiów stacjonarnych Wydziału Budownictwa, sem. IV i VI oraz sem.  I i III drugiego stopnia do udziału w kursie: Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Program zajęć będzie zorientowany na praktyczne zastosowanie specjalistycznego języka angielskiego w symulowanych rozmowach prowadzonych w środowisku pracy. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowcę Studium Języków Obcych PCz w formie e-learningu 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki od godz. 17:00 do 18:30 a rozpoczną się w ostatnim tygodniu maja 2020 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu.

Rekrutacja na kurs będzie odbywała się drogą elektroniczną od 19.05. do 22.05.2020 r. 

Formularz zgłoszeniowy (załączniki nr 1 do regulaminu) w formie elektronicznej (podpisany skan) należy przesłać na adres mailowy koordynatora wydziałowego projektu ZPRPCz dr inż. Krzysztofa Kubickiego: krzysztof.kubicki@pcz.pl

Regulamin rekrutacji uczestników projektu i inne dokumenty można pobrać TUTAJ

Uwaga:
W związku z panującą sytuacją, nie ma konieczności potwierdzania informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Autor: WebAdmin, 19.05.2020

Informacja

Autor: WebAdmin, 14.05.2020

Informacja

Autor: WebAdmin, 14.05.2020

Szkolenie dla studentów - "BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY" - Rekrutacja na szkolenie przedłużona do 20 maja 2020 r.!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja na kurs "BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY" została przedłużona do 20 maja 2020 r.


Serdecznie zapraszamy studentów/-ki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów studiów stacjonarnych V-VII semestru I stopnia oraz I-III semestru II stopnia kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, do udziału w szkoleniu „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”, realizowanym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów kierunków technicznych o praktyczne umiejętności biznesowe potrzebne na rynku pracy oraz przekazanie wiedzy o możliwych drogach rozwoju zawodowego, w tym założeniu własnego biznesu.

15-godzinne szkolenie w formie e-learningu zostanie uruchomione w drugiej połowie maja 2020.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu.

Rekrutacja elektroniczna na kurs trwać będzie od 20.05.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy (załączniki nr 1 do regulaminu) w formie elektronicznej (skan) należy przesłać na adres mailowy koordynatora wydziałowego projektu ZPRPCz dr inż. Joanny Michalik: joanna.michalik@pcz.pl

Uwaga: W związku z panującą sytuacją, nie ma konieczności potwierdzania informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Autor: WebAdmin, 14.05.2020

Strony