Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY

REKRUTUACJA NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy studentów/-ki Wydziału Infrastruktury i Środowiska studiów stacjonarnych V i VII semestru I stopnia oraz II i III semestru II stopnia kierunków: Inżynieria Środowiska, Energetyka oraz Biotechnologia, do udziału w szkoleniu „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”, realizowanym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów kierunków technicznych o praktyczne umiejętności biznesowe potrzebne na rynku pracy oraz przekazanie wiedzy o możliwych drogach rozwoju zawodowego, w tym założeniu własnego biznesu.

15-godzinne szkolenie w formie e-learningu zostanie przeprowadzone w ramach 5 spotkań:

09.12 godz. 15:00-17:30,
16.12 godz. 15:00-17:30,
13.01 godz. 15:00-17:30,
20.01 godz. 15:00-17:30
27.01 godz. 15:00-17:30

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu.

Rekrutacja elektroniczna na kurs trwać będzie od 28.11.2020 do 04.12.2020 r.

O rekrutacji decydują warunki wskazane w regulaminie rekrutacji oraz kolejność zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy (załączniki nr 1 do regulaminu) w formie elektronicznej (skan) należy przesłać na adres mailowy opiekuna szkolenia dr inż. Anna Kwarciak-Kozłowska anna.kwarciak@pcz.pl

Uwaga: W związku z panującą sytuacją, nie ma konieczności potwierdzania informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Klauzula informacyjna

Autor: WebAdmin, 28.11.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 27.11.2020

Ogłoszenie

BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY

- REKRUTUACJA NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy studentów/-ki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów studiów stacjonarnych V-VII semestru I stopnia oraz I-III semestru II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do udziału w szkoleniu „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”, realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów kierunków technicznych
o praktyczne umiejętności biznesowe potrzebne na rynku pracy oraz przekazanie wiedzy
o możliwych drogach rozwoju zawodowego, w tym założeniu własnego biznesu.

15-godzinne szkolenie w formie e-learningu zostanie przeprowadzone w ramach 5 spotkań:

  • 09.12 godz. 15:00-17:30,
  • 16.12 godz. 15:00-17:30,
  • 13.01 godz. 15:00-17:30,
  • 20.01 godz. 15:00-17:30,
  • 27.01 godz. 15:00-17:30.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu.

Rekrutacja elektroniczna na kurs trwać będzie od 26.11.2020 do 02.12.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy (załączniki nr 1 do regulaminu) w formie elektronicznej (skan) należy przesłać na adres mailowy koordynatora wydziałowego projektu ZPRPCz dr inż. Joanny Michalik: joanna.michalik@pcz.pl

Uwaga: W związku z panującą sytuacją, nie ma konieczności potwierdzania informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie :„BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY” została przedłużona do 04.12.2020r.

Autor: WebAdmin, 26.11.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 23.11.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 20.11.2020

Strony