Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie, przez przedstawiciela przedsiębiorstwa funkcjonującego w sektorze logistyki, wykładu branżowego dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Zadaniem przedstawiciela przedsiębiorstwa/eksperta będzie przygotowanie i przeprowadzenie 3-godzinnego wykładu (3x45 min) z zakresu Realizacja zrównoważonego transportu drogowego z wykorzystaniem systemów telematycznych”.

Minimalny zakres merytoryczny 3-godzinnego wykładu powinien obejmować poniższe zagadnienia:

 1. Problem zrównoważenia transportu drogowego
 2. Transport drogowy i jego korelacja z PKB
 3. Problem zrównoważenia transportu w świetle danych statystycznych
 4. Wsparcie procesów transportowych poprzez zastosowanie rozwiązań telematycznych
 5. Najnowsze badania dotyczące poziomu zastosowania i wykorzystania rozwiązań telematycznych w firmach transportowych w Polsce.

Szczegółowe wymagania:

 1. Doświadczenie: pracownik firmy działającej w sektorze logistyki posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu stosowania systemów telematycznych w zarządzaniu procesami logistycznymi; wykształcenie wyższe związane z tematyką prowadzonego wykładu. Wykonawca musi posiadać Certyfikat Przewoźnika na przewóz – warunki będą weryfikowany oświadczeniem – zał. 1. 
 2. Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie).
 3. Wymiar pracy – 3 godziny x 45 minut.
 4. Wykład zostanie przeprowadzony stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, ul Armii Krajowej 19B, Częstochowa lub w formie e-learningowej, jeśli z powodu obostrzeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną zajęcia nie będą mogły się odbyć w tradycyjnej formie.
 5. Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
 6. Termin realizacji: Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 – maj/ czerwiec 2020
 7. Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 5-letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 15 lat. Powyżej 15 lat 100 pkt).
 8. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl 
 9. Termin składania ofert do 15.05.2020.

FORMULARZ OFERTY – załącznik 1

Klauzula informacyjna RODO

Autor: WebAdmin, 08.05.2020

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie, przez pracownika przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej, wykładów branżowych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Zadaniem przedstawiciela firmy/eksperta będzie przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z zakresu turystyki pt. „Zarządzanie hotelem oparte na autentyczności” w dwóch 3-godzinnych (3x45 min) edycjach.

Minimalny zakres merytoryczny 3-godzinnego wykładu powinien obejmować poniższe zagadnienia:

 • Wprowadzenie -  informacje o firmie i całej sieci, jej działalności w kraju;
 • przedstawienie informacji o rynku hotelarskim w Polsce (podział hoteli z wzgl. na kategoryzację, profil, sieci hoteli w Polsce);
 • struktura pracy  hotelu - działy, współpraca, zależność pracy pomiędzy działami recepcji, HSK, gastronomią, marketingiem, SPA i działem technicznym;
 • recepcja – organizacja pracy w recepcji, jej wielozadaniowość, dokumentacja
  i prawidłowy obieg dokumentów, grafiki, planowanie pracy wg obłożenia;
 • rodzaje i formy rezerwacji,  hotelowa polityka rabatów i  programów lojalnościowych, overbooking, rezerwacje poprzez pośredników Booking, Expedia;
 • HRS, i GDS,  channel manager i GDS w hotelu, personel recepcji jako gościnny gospodarz jego rola i zadania, procedury zameldowania i wymeldowania gościa;
 • restauracja – organizacja pracy restauracji, personel i wymagania wobec niego, systemy
  i formy obsługi kelnerskiej, etyka zawodowa kelnera i jego kultura osobista, ubiór i wygląd zewnętrzny, zachowanie kelnera podczas obsługi gościa, karta menu w nowoczesnej restauracji, zachowanie personelu w sytuacjach, trudnych oraz konfliktowych w momencie natężonego ruchu, praca zespołowa i zasady dobrej współpracy, rozpoznawanie potrzeb gościa, agresywna gościnność i sugestywna sprzedaż jako główne strategie - przy pozyskiwaniu oraz utrzymaniu gości;
 • HSK – organizacja i opis pracy pokojowej, główne zadania, osobowość pokojowej -  współpraca pomiędzy innymi działami.

Szczegółowe wymagania:

 1. Doświadczenie: Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim
  w przedsiębiorstwie działającym w branży turystycznej; wykształcenie wyższe – warunki będą weryfikowany oświadczeniem – zał. 1. 
 2. Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie).
 3. Wymiar pracy – 2 edycje x 3 godziny x 45 minut.
 4. Wykłady zostaną przeprowadzone stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, ul Armii Krajowej 19B, Częstochowa lub w formie e-learningowej, jeśli z powodu obostrzeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną zajęcia nie będą mogły się odbyć w tradycyjnej formie.
 5. Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
 6. Termin realizacji:
 • Edycja 1 - Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 (maj/czerwiec 2020) – 1 grupa
 • Edycja 2 - Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 (październik 2021 – luty 2022) – 1 grupa
 1. Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 5-letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 15 lat. Powyżej 15 lat 100 pkt).
 2. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl 
 3. Termin składania ofert do 15.05.2020.

FORMULARZ OFERTY – załącznik 1

Klauzula informacyjna RODO

 

Autor: WebAdmin, 08.05.2020

Szkolenie dla studentów - "BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY" - Rekrutacja na szkolenie

Serdecznie zapraszamy studentów/-ki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów studiów stacjonarnych V-VII semestru I stopnia oraz I-III semestru II stopnia kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, do udziału w szkoleniu „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”, realizowanym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów kierunków technicznych o praktyczne umiejętności biznesowe potrzebne na rynku pracy oraz przekazanie wiedzy o możliwych drogach rozwoju zawodowego, w tym założeniu własnego biznesu.

15-godzinne szkolenie w formie e-learningu zostanie uruchomione w drugiej połowie maja 2020.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu.

Rekrutacja elektroniczna na kurs trwać będzie od 30.04.2020 do 08.05.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy (załączniki nr 1 do regulaminu) w formie elektronicznej (skan) należy przesłać na adres mailowy koordynatora wydziałowego projektu ZPRPCz dr inż. Joanny Michalik: joanna.michalik@pcz.pl

Uwaga: W związku z panującą sytuacją, nie ma konieczności potwierdzania informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Autor: WebAdmin, 29.04.2020

Informacja

Autor: WebAdmin, 17.04.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA MARZEC 2020 (AKTUALIZACJA)

Autor: WebAdmin, 16.03.2020

Strony