Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 16.11.2020

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA SZKOLENIE

pn. „Coaching jako skuteczna metoda pracy ze studentami i współpracownikami”

Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej do udziału w pierwszej edycji ww. szkolenia realizowanego w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie projektu ZPR PCz:

Coaching

Autor: WebAdmin, 13.11.2020

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie, przez przedstawiciela organizacji funkcjonującej w sektorze turystyki i sportu, wykładu branżowego dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Zadaniem eksperta będzie przygotowanie i przeprowadzenie 3-godzinnego wykładu (3x45 min) z zakresu „Turystyka sportowa w polskiej piłce nożnej”.

Minimalny zakres merytoryczny 3-godzinnego wykładu powinien obejmować poniższe zagadnienia:

  1. Charakterystyka organizacji i struktury Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, stowarzyszeń poszczególnych lig oraz prowadzonych przez nich rozgrywek. Syntetycznie o strukturze organizacyjnej, z uwzględnieniem wyboru Prezesa. Szerzej o 7/8 poziomach rozgrywkowych, z uwzględnieniem zasięgów, w kontekście turystki sportowej. O kompetencjach stowarzyszeń i autentycznych poziomach władz w polskiej piłce.  
  2. Omówienie przykładowej struktury wielosekcyjnego klubu sportowego ze szczególnym uwzględnieniem szkółek piłkarskich, Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz innych organizacji skupionych wokół klubu sportowego. Wiadomości na temat organizacji klubu sportowego w ujęciu marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu marketingu mix 7P. Analiza struktury na przykładzie polskiego klubu sportowego.
  3. Porównanie schematów organizacji meczu o mistrzostwo Ekstraklasy S.A,  2. Ligi PZPN, ligi okręgowej oraz meczu o mistrzostwo B klasy. Porównanie zasad organizacji na przykładzie kilku klubów sportowych.
  4. Organizacji turniejów piłki nożnej.
  5. Schemat organizacji meczu wyjazdowego na przykładzie drużyny mężczyzn. Jak działa turystyka w polskiej piłce nożnej w wąskim ujęciu.
  6. Schemat organizacji obozu przygotowawczego na przykładzie obozu klubów Ekstraklasy S.A.

Autor: WebAdmin, 12.11.2020

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 12.11.2020

Zaproszenie do współpracy

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” POWR.03.05.00-00-Z008/18 zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie, przez pracownika firmy działającej w sektorze Informatyki, wykładów branżowych dla studentów/ek Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
Zadaniem przedstawiciela firmy/eksperta będzie przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu Informatyki. Edycja składa się z trzech 4-godzinnych wykładów (3 dni x 4 godziny x 45 min). Wykłady realizowane będą w trzech następujących po sobie tygodniach.

 

Autor: WebAdmin, 10.11.2020

Strony