Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju, z uwagi na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich ogłasza, że w dniu 10.05.2019 r. od godziny 9:00 do 14:00 obowiązywać będą godziny rektorskie dla studentów wszystkich wydziałów.

Autor: WebAdmin, 29.04.2019

Projekt Statutu Politechniki Częstochowskiej

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Dziekanom Wydziałów przekazany został do konsultacji projekt Statutu Politechniki Częstochowskiej, którego zadaniem jest wprowadzenie Uczelni w realia Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 28 lipca 2018 roku. Jest to niezwykle istotny krok dla całej społeczności naszej Uczelni, w związku z tym zachęcam do zapoznania się z projektem Statutu i przekazywania wszystkich konstruktywnych uwag i sugestii dziekanom wydziałów lub kierownikom jednostek organizacyjnych.  W celu usprawnienia konsultacji uprzejmie proszę o wnoszenie uwag do dziekanów Państwa wydziałów lub kierowników jednostek organizacyjnych w trybie i terminie przez nich ustalonym.

 

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Rektor PCz

Autor: WebAdmin, 26.04.2019

Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej  o możliwości nabycia biletów na kabaret Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem”. Cena biletów 35 zł lub 42 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS). Występ odbędzie się 23 maja (czwartek) 2019 r. w Klubie Politechnik o godzinie 19.00. Bilety do nabycia w pokoju nr 127,  tel. 452.

Autor: WebAdmin, 26.04.2019

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej, w związku ze świętami Wielkanocnymi, ustanawia w dniu 18 kwietnia 2019 r. godziny rektorskie dla studentów i doktorantów Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 17.04.2019

Wesołych Świąt!

Życzenia Wielkanocne

Autor: BKiM, 16.04.2019

Strony