Jubileusz 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

Zobacz więcej

Uroczystość otwarcia wystaw

Zobacz więcej

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ!

Plakat_Wystawy

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - 20 listopada 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.15 - 12.00 - dla studentów pierwszego roku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w związku ze szkoleniem z praw i obowiązków studenta, które przeprowadzać będzie Samorząd Studentów Politechniki Częstochowskiej zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,
  • Wydział Zarządzania - 21 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 10.00 - 11.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Zarządzania,
  • Wydział Budownictwa - 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godzinach 12.00 - 13.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Budownictwa,
  • Wydział Elektryczny - 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godzinach 13.00 - 14.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Elektrycznego,
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 11.00 - 12.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - 27 listopada 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.00 - 11.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.