Informacje i komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

Zobacz więcej

COVID-19 Prevention info - CUT

Zobacz więcej

List Rektora Politechniki Częstochowskiej do Społeczności Akademickiej

Zobacz więcej

NOWE KIERUNKI STUDIÓW

Zobacz więcej

KOMUNIKAT REKTORA

Mieszkańcy domów studenckich, którzy zgodnie z Zarządzeniem nr 314/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej od dnia 16.03.2020 roku byli zmuszeni wykwaterować się
z akademików, uiszczają połowę miesięcznej opłaty za miesiąc marzec 2020 roku. Natomiast studenci, którzy pozostali w akademikach uiszczają pełne opłaty za miesiąc marzec 2020 roku oraz za miesiące kolejne.

Dział Domów Studenckich przygotuje listy mieszkańców, którzy opuścili akademiki i na tej podstawie zostaną rozwiązane umowy zakwaterowania bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze względu na stan siły wyższej. Studenci, którzy będą chcieli po zakończeniu epidemii wrócić do akademików będą zawierali nowe umowy zakwaterowania.

Studenci mają możliwość bieżącego kontaktowania się z administracją poszczególnych Domów Studenckich telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. 

Wypłata wynagrodzeń w Kasie Politechniki Częstochowskiej

Wypłata wynagrodzeń w Kasie Politechniki Częstochowskiej dla Pracowników:

  1.   Administracji     w dniu  -  31.03.2020 r.
  2.   Dydaktycznych   w dniu -  01.04.2020 r.
  3.   Obsługi                w dniu -  09.04.2020 r.

 

w godz. 9:00 – 13:00

 

                                     W POZOSTAŁYCH  DNIACH   tj.   od 30.03 – 17.04.2020 r.

                                          KASA NIECZYNNA 

             Wpłaty pożyczek remontowych  i OK System można wpłacać na konto Politechniki Częstochowskiej :

                          53 1750 1211 0000 0000 0417 0016

Zarządzenie Rektora PCz Nr 312/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Zarządzenie_312_2020_1

Zarządzenie_312_2020_2

Zarządzenie_312_2020_3