Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, ustala godziny rektorskie dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w dniu 10 maja 2018 roku w godzinach od 8:00 do 12:00 w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 spośród nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora.

Autor: BKiM, 09.05.2018

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego.

Warsztaty

Autor: BKiM, 08.05.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z obchodami Wiosny Studentów 2018 ustala godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych I, II i III stopnia:

- czwartek 10 maja 2018 r. od godziny 12.00;

- piątek 11 maja 2018 r. – cały dzień;

oraz dla studentów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia:

- sobota 12 maja 2018 r. od godziny 17.00;

- niedziela 13 maja 2018 r. do godziny 10:00.

Autor: BKiM, 08.05.2018

Scopus

Biblioteka Główna zaprasza na seminarium z zakresu bazy Scopus, które odbędzie się 14.05.2018 r. o godz.10.00
w Bibliotece Głównej w Czytelni Zbiorów Specjalnych
( II piętro pok. 309). Celem seminarium jest przedstawienie
oraz szczegółowe omówienie zarówno kryteriów, jak i samego procesu oceny czasopism, który jest realizowany przez niezależną radę Content Selection and Advisory Board.

 

Tematyka seminarium:

  • zakres bazy Scopus
  • proces oraz kryteria oceny czasopism
  • kryteria oceny i wyboru czasopism
  • omówienie procesu oceny czasopism
  • utrzymanie jakości czasopism
  • wsparcie dla lokalnych czasopism naukowych
     

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną informacje
o najczęściej występujących przeszkodach oraz brakach
w czasopismach, które skutkują ich odrzuceniem w ocenie formalnej, a także jak można im zapobiec. Ponadto przedstawiona zostanie usługa nieodpłatnej oceny wstępnej dla czasopism,
które starają się o indeksowanie w bazie Scopus.

 

Udział w seminarium zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. (34) 325 09 57; (34) 361 44 73 lub e-mail: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

Autor: BKiM, 08.05.2018

Strony