Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • Wydział Elektryczny - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.30 - 11.30 - w związku z ustalonym przez Studencką Komisję Wyborczą terminem wyborów na Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego oraz przedstawiciela studentów Wydziału Elektrycznego do Senatu Politechniki Częstochowskiej,
  • Wydział Elektryczny - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 11.30 - 13.15 - ze względu na wybory uzupełniające Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju, zgodnie z Komunikatem nr 40/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Elektrycznego,
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 12.00 - 13.00 - w związku z ustalonym przez Studencką Komisję Wyborczą terminem wyborów na Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  • Dla Wszystkich Wydziałów - 31 października 2018 r. (środa)  od godziny 12.00 - z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych,
  • Dla Pracowników Wydziału Zarządzania - 31 października 2018 r. (środa)  w godzinach 09.00 - 14.00 - w związku ze szkoleniem pt.: "Zmiany w zakresie finansowania nauki - Ustawa 2.0", które poprowadzi Pan Wawrzyniec Stańczyk z firmy Audyt i Doradztwo Europejskie. 

Autor: BKiM, 16.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z ustalonymi przez Studencką Komisję Wyborczą wyborami na Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studentów oraz przedstawiciela studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej zarządza godziny rektorskie na poniższych wydziałach:

  • Wydział Zarządzania - 17.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Budownictwa - 18.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - 18.10.2018 r. w godzinach od 12:00 do 14:00.
Autor: WebAdmin, 12.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla pracowników Wydziału Zarządzania w dniu 16.10.2018 r. w godzinach 12.00 – 13.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w grupie profesorów i doktorów habilitowanych.

Autor: BKiM, 10.10.2018

Ogłoszenie

W związku ze zmianą dotyczącą rozliczania kosztów podróży zagranicznej w zakresie ubezpieczenia osobowego pracowników, studentów i doktorantów, od dnia 1.10.2018 r. obsługę w powyższym zakresie na rzecz Uczelni świadczy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne będą w zakładce Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych/Informacje Działu Kard, Płac i Spraw Socjalnych/.

Autor: BKiM, 10.10.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Autor: WebAdmin, 09.10.2018

Strony