Ogłoszenia

„Nerwica”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Nerwica”.

Cena biletów 60 zł lub 72 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Występ odbędzie się 27 października (niedziela) 2019 r. w Filharmonii Częstochowskiej o godzinie 19.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 127,  tel. 452.

Autor: BKiM, 25.07.2019

Instrukcja zakładania kont w Module Centralnego Logowania POL-on

Na stronie Uczelnianego Centrum Informatycznego zamieszczono instrukcje (pełną i skróconą) dla dotychczasowych użytkowników systemu POL-on, która ułatwi założenie konta w Module Centralnego Logowania.

https://uci.pcz.pl/faq

Autor: , 24.07.2019

Wystawa TIE – Tajwan Innotech Expo Taipei – nabór wniosków

Projekt

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Centrum Transferu Technologii PCz projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 ogłaszamy nabór rozwiązań opracowanych przez Pracowników PCz na wystawę wynalazków TIE – Tajwan Innotech Expo Taipei, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2019.

Twórcy wybranych rozwiązań otrzymają możliwość osobistej prezentacji wynalazku podczas wystawy.

Zgłoszenie wg załącznika należy przesłać na adres elektroniczny: ctt@pcz.pl do dnia 29 lipca 2019.

Rozwiązania wybrane na wystawę zaprezentowane zostaną na posterze utworzonym według załączonych wytycznych, termin nadsyłania posterów – 7 września.

Załączenie ciekawej prezentacji projektu (prezentacja w ppt, zdjęcia prototypu, symulacje) będzie dodatkowo premiowane.

Zgłoszenie na wystawy - druk

Wytyczne do posteru

Autor: BKiM, 23.07.2019

NIE ŻYJE PROF. MAREK TUKIENDORF, REKTOR POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Rektor Tukiendorf

Z wielkim żalem oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla świata nauki, społeczność Politechniki Częstochowskiej przyjęła wiadomość o śmierci prof. Marka Tukiendorfa, rektora Politechniki Opolskiej. 

UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 25 LIPCA 2019 ROKU, O GODZINIE 13.00, W KATEDRZE OPOLSKIEJ - PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. 

Marek Tukiendorf urodził się 9 października 1964 w Polskiej Cerekwi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Był polskim chemikiem, specjalizującym się w inżynierii i aparaturze chemicznej, profesorem nauk rolniczych, nauczycielem akademickim i rektorem Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012–2016 i od 2016 do dziś.

Był też wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Przewodniczył Kapitule Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent”. Jest autorem blisko 200 publikacji i opracowań.

Z wykształcenia inżynier chemik. W 1988 roku ukończył studia magisterskie i rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, przemianowanej następnie na Politechnikę Opolską. W 1996 roku uzyskał tytuł doktora na Politechnice Łódzkiej. W 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nadany przez Akademię Rolniczą w Lublinie. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2009 roku.

Koordynował powstanie Centrum Współpracy Polska – Chiny „Instytut Konfucjusza” i angażował się w budowanie relacji polsko-chińskich.

W 2015 roku został mianowany członkiem organizacji Diplomaten International działającej na rzecz integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej.

Był członkiem rady klastra doskonałości MERGE (Federal Cluster of Excellence MERGE). Był organizatorem polsko-niemieckiej konferencji Bridge 2016.

Był organizatorem opolskiego Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT).

Nagrodzony m.in. Laurem Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej za wkład w rozwój lokalnego środowiska akademickiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróżniony tytułem Honorowy Profesor Politechniki Pekińskiej wielokrotnie nagradzany przez polskie i zagraniczne uczelnie.

Był wyróżniony tytułem „Zasłużony Obywatel” miasta Opola oraz gminy Polska Cerekiew.

Źródło: Politechnika Opolska

 

Autor: BKiM, 22.07.2019

Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 69

Gazeta PCz nr 69

Ukazał się drukiem 69. numer czasopisma środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska".

Życzymy miłej lektury!

Czasopismo ``Politechnika Częstochowska`` nr 69

Autor: BKiM, 16.07.2019

Strony