Wyszukiwanie aktów prawnych

Rodzaj Nr W sprawie Data
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 299/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku zarządzanie środowiskiem w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 298/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku inteligentne miasta w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 297/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku elektromobilność i energia odnawialna w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 296/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku automatyka i robotyka w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 5/2020 oświadczenie kandydata do kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 20.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 295/2020 stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Częstochowskiej z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki Częstochowskiej 18.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 294/2020 przyjęcia do stosowania znowelizowanego Kodeksu etyki dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej 17.02.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 4/2020 kalendarza przeprowadzenia wyborów na Politechnice Częstochowskiej kadencja 2020-2024 17.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 397/2019/2020 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 379/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 grudnia 2019 roku) 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 396/2019/2020 zmiany zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Politechnice Częstochowskiej 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 395/2019/2020 uchylenia Uchwały nr 333/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie Kodeksu etyki doktoranta w Politechnice Częstochowskiej 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 394/2019/2020 uchylenia Uchwały nr 155/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie Kodeksu Etyki w Politechnice Częstochowskiej 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 393/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 392/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 266/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 391/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 300/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 390/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inteligentne miasta w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 389/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie automatyka i robotyka w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 388/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie elektromobilność i energia odnawialna w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 387/2019/2020 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie środowiskiem w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 386/2019/2020 programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 12.02.2020
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej 385/2019/2020 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 12.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 293/2020 stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki Częstochowskiej 12.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 292/2020 wprowadzenia Zasad dotyczących oceny przedsięwzięć realizowanych przez Politechnikę Częstochowską we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz oceny kwalifikowalności podatku VAT w tych przedsięwzięciach 03.02.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 3/2020 podziału mandatów do Kolegium elektorów na kadencję 2020-2024. 06.02.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 291/2020 zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 244/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2019 roku) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej. 31.01.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 2/2020 przysługującego prawa wyborczego. 30.01.2020
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej 1/2020 składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024. 30.01.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 290/2020 wstrzymania wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów oraz studentów ze względu na występowanie koronawirusa 2019-nCoV 30.01.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 289/2020 wprowadzenia wzoru umowy o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu w ramach programu LIDER 27.01.2020
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej 288/2020 zmiany Załącznika do Zarządzenia 225/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.07.2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne za studia podyplomowe 21.01.2020

Strony